CRM CORMOS: Ενα εργαλείο διοίκησης με κέντρο τον άνθρωπο

Υπάρχει μια τάση που έχει καταγραφεί στα περισσότερα άρθρα του επιχειρηματικού – οικονομικού τύπου, όπου αναφέρουν ότι τα CRM συστήματα είναι εργαλεία διοίκησης για τη διαχείριση των πελατών. Οι αναφορές για τη δεκαετία των CRM συστημάτων που τώρα εξελίσσεται δημιουργούν προσδοκίες στους επιχειρηματίες και μόδα στον επιχειρηματικό κλάδο της πληροφορικής.
Η ενασχόλησή της ομάδας μας με τα CRM συστήματα από το 1999 έχει προσδώσει μια ευρύτερη εμπειρία αξιολόγησης από πολλές οπτικές. Σαν χρήστες από τις περισσότερες θέσεις εργασίας περνώντας από όλη την ιεραρχία μιας επιχείρησης, καταλήξαμε, σε συμπεράσματα με κοινό χαρακτηριστικό που είναι το ότι “Οτι καταγράφεται διοικείται“.
Ο ρόλος του CRM σαν εργαλείου διοίκησης διευκολύνει στην ομαλή ροή της πληροφιρίας μέσα στην επιχείρηση. Διευκολύνει στη μοιρασιά της γνώσης για τους συναλλασσόμενους μιας επιχείρησης από την απλή διακίνηση εσωτερικών μηνυμάτων, μέχρι το ιστορικό των ενεργειών ανά θέση εργασίας, τις ευκαιρίες πώλησης, την καταγραφή των ενεργειών της υποστήριξης μετά την πώληση.
Η οπτική όμως της ομάδας των ανθρώπων που επιχειρηματικά ανέπτυξε μια πλατφόρμα CRM, την πρώτη τυποποιημένη πλατφόρμα CRM CORMOS, για τα ελληνικά δεδομένα, μας έχει χαρίσει τη γνώση μιας δύσκολης εμπειρίας, του να καταφέρουμε να μεταφέρουμε όλη αυτή την εσωτερική διαδικασια οργάνωσης, σε λογικά εξαρτώμενες οθόνες διαχείρισης πληροφοριών.
Ισως είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν είχε ασχοληθεί με άλλου τύπου εφαρμογές software, όπως εμπορολογιστικές ή ERP, το οποίο μας διευκόλυνε να μην είμαστε προσκολλημένοι στη λογιστική έννοια του πελάτη – συναλλασσόμενου. Η εφαρμογή μας αναπτύχθηκε για ανθρώπους που καθημερινά επικοινωνούν με ανθρώπους με κριτήρια marketing κι όχι τη λογική των χρεωπιστώσεων λογαριασμών Α.Φ.Μ., γι’ αυτό κι η πλατφόρμα CRM CORMOS μπορεί και συνεργάζεται με όλα τα εμπορολογιστικά προγράμματα ή ERP.
Στρατηγική μας είναι ο άνθρωπος, που ελεύθερα πρέπει να μπορεί να αποτυπώνει με μεγάλη ευκολία, την επικοινωνία του με έναν άλλο άνθρωπο. Για να γίνει μια εμπορική πράξη θα πρέπει να μιλήσουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι δημιουργώντας μια ευκαιρία συνεργασίας – πώλησης(ένας/μία από τον πελάτη – ένας/μία από τον προμηθευτή) να γίνει ενημέρωση, καταγραφή αναγκών, προετοιμασία λύσης-προσφοράς, διαχείριση αντιρρήσεων, προετοιμασία παραγγελίας, αποδοχή παραγγελίας και τέλος τιμολόγηση.
Δηλαδή μέχρι το ERP να κόψει ένα παραστατικό διακίνησης αγαθού ή υπηρεσίας περάσαμε από έξι τουλάχιστον στάδια τα οποία καταγράφονται στο CRM.
Η σημαντικότερη όμως παράμετρος για να μπορέσει να πετύχει μια επένδυση CRM είναι να μεταστραφεί η στρατηγική των επιχειρήσεων από τη διαχείριση των προϊόντων στη διαχείριση των ανθρώπων, με ποιοτικά χαρακτηριστικά(π.χ.ISO-9001). Η λογική που λέει ότι διευκολύνω τον πελάτη μου να αγοράσει, σημαίνει ότι είμαι ειλικρινής, ακούω με πολύ προσοχή τις ανάγκες του και προσπαθώ να τις ικανοποιήσω περιγράφοντας τη λύση που διαθέτω.
Η στρατηγική αυτή ουσιαστικά έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η εσωτερική κουλτούρα μιας επιχείρησης που αφομοιώνει αυτού του τύπου τη διοικητική απόφαση, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να κερδίσει από ένα εργαλείο διοικήσης CRM, δικαιώνοντας την επένδυση.

Posted in Επιχειρηματικότητα and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.