Παραδοσιακή ή ψηφιακή επικοινωνία;

Ένα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης, στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, είναι η ξεκάθαρη ταυτότητα της επιχείρησης και η στρατηγική προσέλκυσης πελατών βάσει του συγκριτικού πλεονεκτήματος της.

Όσο πιο ξεκάθαρα καθοριστεί η ταυτότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο πιο εύκολη κι αποδοτική θα είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.  Όσο πιο ξεκάθαρη είναι η ταυτότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων της τόσο πιο στοχευμένη γίνεται η επικοινωνία της.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες όμως παγιδεύονται στις επιλογές του διπλανού ανταγωνιστή κι αντί να χαράξουν τη δική τους στρατηγική, ετεροκαθορίζονται από επιδράσεις που αλλοιώνουν την επιχειρηματική τους ταυτότητα.

Στην επιχειρηματικότητα όπως και στη ζωή, η κουλτούρα της λογικής “να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα” είναι το ίδιο καταστρεπτική.

Οφείλουν να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις ότι η υπερπληροφόρηση που επικρατεί με τα σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας, η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, οι ενήμεροι πελάτες που ψάχνουν για προϊόντα και υπηρεσίες συγκρίνοντας, επιβάλλουν την ξεκάθαρη, ειλικρινή, λακωνική, στοχευμένη, στρατηγική επικοινωνίας.

Η τεχνολογική εξέλιξη διευκολύνει πολύ τις γρήγορες αλλαγές στη στρατηγική προσέγγισης νέων πελατών και διατήρησης των υπαρχόντων.

Στρατηγικές marketing που μπορεί παλαιότερα να διαρκούσαν ένα και δυο χρόνια, σήμερα μπορεί να αλλάζουν σε εβδομάδες, μήνες ή τρίμηνα.

Οφείλει η επιχείρηση που θέλει να παραμείνει στην αγορά κερδοφόρα να προσαρμόζει την επιχειρηματική δραστηριότητά της στις απαιτήσεις των καιρών, πολύ περισσότερο, αν απευθύνεται με εξωστρέφεια σε περισσότερες αγορές.

Posted in Uncategorized, Επιχειρηματικότητα and tagged , , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.